la la-check

Agrometeorological forecast – “tractors”

Water Management la la-tint blue
Summary

It is an open region-specific online tool that delivers forecast of agrometeorological variables in each of the 15 (meteorological) regions across Slovenia. Updated daily, it is based on national meteorological ground measurements, calculated surface water balance and other agrometeorological parameters, among which also temperature-humidity index is included. It is primarily meant as a support to farmers and other experts in the field of agriculture in planning their work in agriculture, and in implementation of some technological measures

Description

It is an open region-specific online tool that delivers forecast of agrometeorological variables in each of the 15 (meteorological) regions across Slovenia. It provides general information on weather overview for current day, 5-day weather alerts, 3-day and 10-day weather forecast, and time series charts of past few day- and forecasted air temperature, sum of effective air temperature, soil temperature, wind speed and direction, temperature-humidity index, precipitations, evapotranspiration, surface water balance and cumulative surface water balance for vegetation and dormancy periods. Updated daily, it is based on national meteorological ground measurements, calculated surface water balance and other agrometeorological parameters. It is primarily meant as a support to farmers and other experts in the field of agriculture in planning their work in fields or orchards, and in implementation of some technological measures required for various work in agriculture - i.a. spring fertilization, safe application of protective sprays, protection of sensitive plants from frost, and monitoring the thermal requirements for phenological plant development, heat stress to cattle on open pastures, optimum temperature conditions for sowing and surface water balance conditions as the basis for determining the water needed for irrigation.

Download here the leaflet with more information about the tool.

Original language

Je prosto dostopno spletno orodje, ki ponuja napoved agrometeoroloških spremenljivk, specifično za vsako od 15 (meteoroloških) regij po Sloveniji. Ponuja splošne informacije o vremenu za trenutni dan, pregled 5-dnevnih vremenskih opozoril, 3- in 10-dnevno napoved vremena ter časovne grafe za pretekle dni in napovedi za sledeče agrometeorološke spremenljivke: temperatura zraka, vsota dosedanjih efektivnih temperatur zraka v letu, temperatura tal, smer in hitrost vetra, kazalec toplotne obremenitve za govedo, padavine, izhlapevanje, površinska vodna bilanca, kumulativna površinska vodna bilanca vegetacijskega obdobja ter obdobja mirovanja rastlin. Orodje se osvežuje dnevno, temelji pa na meteoroloških meritvah ter izračunanih oz. modeliranih vrednostih spremenljivk. Orodje je namenjeno predvsem kmetom in drugim strokovnjakom s področja kmetijstva pri načrtovanju kmetijskih opravil in izvajanju nekaterih tehnoloških ukrepov, vezanih na različna dela v kmetijstvu – med drugim pri spomladanskem dognojevanju, učinkoviti uporabi zaščitnih škropiv, pri zaščiti občutljivih rastlin pred pozebo, za spremljanje toplotnih zahtev za fenološki razvoj rastlin, spremljanje vročinskega stresa na govedo v poletnem času, ko je le-to na odprtih pašnikih, pri spremljanju optimalnih temperaturnih razmer za vznik različnih vrst semen in stanja površinske vodne bilance kot osnove za določitev vode, potrebne za namakanje.

 

Click here for translation

English German Italian Slovenian
Practice Info